Bấm huyệt tiếng Trung là gì

567

Bấm huyệt tiếng Trung là gì,cơ thể bạn dạo này không được tốt người bạn cứ đừ đừ người miết, bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi về tới nhà, kéo dài rất nhiều tuần nhưng không biết bị bệnh gì và không biết nguyên nhân bệnh nên có người bạn hướng dẫn bạn cuối tuần nên đi bấm huyệt massage chắc chắn người bạn sẽ mau chóng khỏi và hồi phục lại

Bấm huyệt tiếng Trung là gì

Bấm huyệt tiếng Trung là 穴位按摩 (xuéwèi ànmó)

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. sức khỏe thẩm mỹ

Tên của một số huyệt bằng tiếng Trung:

Huyệt phong trì: 风池穴 (fēngchíxué).

Huyệt hợp cốc: 合谷穴 (hégǔxué).

Huyệt quan nguyên: 关元穴 (guānyuánxué).

Huyệt túc tam lý: 足三里穴 (zúsānlǐxué).

Huyệt tam âm giao: 三阴交穴 (sānyīnjiāoxué).

Huyệt dũng tuyền: 涌泉穴 (yǒngquánxué).

Huyệt nội đình: 内庭穴 (nèitíngxué).

Huyệt cực tuyền: 极泉穴 (jíquánxué).

Huyệt đại chùy: 大椎穴 (dàzhuīxué).

Huyệt đản trung: 党中穴 (dǎngzhōngxué).

Huyệt cao hoang: 高慌穴 (gāohuāngxué).

Huyệt mệnh môn: 命门穴 (mìngménxué).

nguồn:https://hellosuckhoe.org/

danh mục: https://hellosuckhoe.org/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailerror: Content is protected !!