Buồn tiếng Anh là gì, tại sao buồn?

253

Buồn tiếng Anh là gì,ai trong mỗi chúng ta khi buồn luôn mang đầy tâm trạng khó nói, chỉ biết giữ kín nỗi buồn ấy trong lòng không muốn tâm sự cùng ai, vì không ai hiểu nỗi buồn đó dùm bạn, chỉ có bản thân mình cố gắng vượt qua và sống tốt trong cuộc đời này, ai mà không chịu được thì sẽ có nhiều trạng thái nghĩ quẩn rất nguy hiểm vì thế buồn dịch sang tiếng anh sau khi đọc bài này.

Buồn tiếng Anh là gì

Buồn tiếng Anh là sad, phiên âm là sæd.

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. trang phục cổ trang
  2. trang phục cổ trang
  3. trang phục cổ trang
  4. trang phục cổ trang
  5. trang phục cổ trang

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến buồn.

Depressed /dɪˈprɛst/: Rất buồn.

Anxious /’aeŋkʃəs/: Tức giận.

Bored /bɔːd/: Chán.

Disappointed /dɪsəˈpɔɪntɪd/: Thất vọng.

Frustrated /frʌsˈtreɪtɪd/: Tuyệt vọng.

Negative /ˈnɛgətɪv/: Tiêu cực, bi quan.

Terrified /ˈtɛrɪfaɪd/: Rất sợ hãi.

Hurt /h3:t/: Tổn thương.

Emotional /ɪˈməʊʃənl/: Dễ bị xúc động.

Stress /strɛs/: Mệt mỏi.

>> Ai có nhu cầu cần thuê áo bà ba thì vào đây xem nhé

nguồn:https://hellosuckhoe.org/

danh mục: https://hellosuckhoe.org/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailerror: Content is protected !!