Phần mở đầu tiếng Anh là gì

28

Phần mở đầu tiếng Anh là gì,bất kỳ ngành nghề gì ví dụ bạn làm MC chẳng hạn thì phần mở đầu luôn rất quan trọng nếu bạn ăn nói hay cộng pha 1 số trò hề nhẹ sẽ khiến khán giả thu hút ngồi nghe bạn suốt buổi còn nếu bạn nói mà như trả bài sách vở thì phần mở đầu của bạn nhanh chóng không ai muốn nghe và họ sẽ không chú ý tới bạn nhiều

Phần mở đầu tiếng Anh là gì

Phần mở đầu tiếng Anh là heading, phiên âm là ˈhedɪŋ

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. Sức khỏe làm đẹp
  2. Sức khỏe làm đẹp
  3. Sức khỏe làm đẹp
  4. Sức khỏe làm đẹp
  5. Sức khỏe làm đẹp
  6. Sức khỏe làm đẹp

Cách viết phần mở đầu bằng tiếng Anh.

Before we go into the details of an important issue in your essay’s opening paragraph, it might be helpful to look at a few examples.

Trước khi đi vào chi tiết của vấn đề quan trọng trong phần mở đầu của bài tiểu luận tham khảo một vài ví dụ sẽ khá hữu ích.

You should provide a general idea and direction of the argument you will present.

Bạn nên cung cấp ý tưởng chung và hướng đi của lập luận mà bạn sẽ trình bày.

The thesis is the heart of the whole essay, making it unique and controversial.

Luận điểm là trọng tâm của toàn bộ bài tiểu luận, xây dựng luận điểm độc đáo và đáng tranh cãi.

Your first sentence should engage the reader, causing them to want to learn more about your essay because they are attracted, curious or even angry.

Câu văn đầu tiên của bạn phải lôi cuốn người đọc, khiến họ muốn tìm hiểu nhiều hơn về bài luận của bạn vì họ bị thu hút, tò mò hoặc thậm chí là tức giận.

nguồn:https://hellosuckhoe.org/

danh mục: https://hellosuckhoe.org/blog-lam-dep/

Bình luận