Tuổi thơ tiếng Anh là gì

431

Tuổi thơ tiếng Anh là gì,bạn là người cứng cỏi trong xã hội nhưng nhìn vẻ bề ngoại bậm trợn chứ ít ai biết bạn có 1 tuổi thơ vô cùng khó khăn, bạn phải bươn trải kiếm sống từ lúc 5 tuổi nên tuổi thơ bạn luôn bị bọn bạn xấu lây nhiễm và khi lớn lên bạn nhận thức được không nên đi theo bọn xấu mà hoàn lương làm việc tốt sống tốt là điều bạn hướng đến

Tuổi thơ tiếng Anh là gì

Tuổi thơ tiếng Anh là childhood, phiên âm là ˈtʃaɪld.hʊd.

Chắc chắn bạn chưa xem:
  1.  sức khỏe thẩm mỹ

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến tuổi thơ.

Lego /ˈleɡ.əʊ/: Xếp hình lego.

Doll /dɒl/: Búp bê.

Elastic /iˈlæs.tɪk/: Dây chun.

Marble /ˈmɑː.bəl/: Hòn bi.

Teddy bear /ˈted·i ˌbeər/: Gấu bông.

Kitchen set /ˈkɪtʃ.ən set/: Bộ đồ hàng.

Robot toy /ˈrəʊ.bɒt tɔɪ/: Rô bốt đồ chơi.

Video game /ˈvɪd.i.əʊ ɡeɪm/: Chơi điện tử.

Colouring books /ˈkʌl.ər.ɪŋ bʊks/: Sách tô màu.

Water gun /ˈwɔː.tər ɡʌn/: Súng nước.

Undergo /ˌʌn.dəˈɡəʊ/: Trải qua những thay đổi cơ thể.

Individuality /ˌɪn.dɪ.vɪdʒ.uˈæl.ə.ti/: Cái tôi cá nhân.

nguồn:https://hellosuckhoe.org/

danh mục: https://hellosuckhoe.org/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailerror: Content is protected !!