Vật liệu xây dựng tiếng anh là gì?

50

Vật liệu xây dựng tiếng anh là gì?,khi bạn muốn xây 1 ngôi nhà thì không đơn giản là bạn có tiền là bạn xây được mà bạn phải suy ngẫm các vật liệu nào phù hợp để xây nên ngôi nhà đáng đồng tiền bát gạo chứ không phải chọn đại vật liệu xây dựng thì bạn xây xong không vừa ý thì sửa đi sửa lại sẽ mất nhiều thời gian hơn chưa nói chọn nhầm vật liệu xây dựng dỏm làm nguy hại và không an toàn.

Vật liệu xây dựng tiếng anh là gì?

Vật liệu xây dựng tiếng anh là Building materials /ˈbɪldɪŋ məˈtɪərɪəlz/

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. cho thuê cổ trang rẻ
  2. cho thuê cổ trang rẻ
  3. cho thuê cổ trang
  4. cần thuê cổ trang rẻ
  5. cho thuê cổ trang rẻ

Từ vựng tiếng Anh về vật liệu xây dựng

máy xúc – Bag of cement /si’ment/:

Bao xi măng – Barbende

Máy uốn sắt – Bitumen

giấy dầu – brick /brik/

Gạch – Bulldozer /ˈbʊlˌdəʊ.zəʳ/

máy ủi – Cement /sɪˈment/

xi măng – Cement mixer /ˈsen.təʳ ˈmɪk.səʳ/

nguồn:https://hellosuckhoe.org/

danh mục: https://hellosuckhoe.org/blog-lam-dep/

Bình luận