Người tính không bằng trời tính tiếng anh là gì?

85

Người tính không bằng trời tính tiếng anh là gì?,có những sự việc khi ta đã suy nghĩ sẵn trong đầu ta sẽ có dự định thực hiện cho bằng được nhưng lúc thực hiện thì đâu phải lúc nào cũng theo ý muốn của ta, thường ông bà ta hay nói có lẽ người tính không bằng trời tính không lọt qua mắt trời nếu làm điều xấu câu nói ấy đã truyền miệng đến ngày hôm nay, cùng dịch sang tiếng anh câu nói đó xem thế nào nhé.

Người tính không bằng trời tính tiếng Anh là gì?

Người tính không bằng trời tính tiếng Anh là Man can make plans, but God has his final say

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. cho thuê cổ trang giá rẻ
  2. cho thuê cổ trang giá rẻ
  3. cho thuê cổ trang rẻ
  4. cần thuê cổ trang giá rẻ
  5. cho thuê cổ trang giá rẻ

Các câu liên quan bằng tiếng anh:

tính toán không bằng số:non-numerical calculation

Côn đồ tìm người không bằng cảnh sát: We’re clean, no implications.

Hai người tính ở chơi lâu không? – Gonna stay long?

Không bằng chứng. There’s no proof.

Tính không đồng nhất Flerfindahl index

nguồn:https://hellosuckhoe.org/

danh mục: https://hellosuckhoe.org/blog-lam-dep/

 

 

Bình luận