Rau cải tiếng anh là gì?

48

Rau cải tiếng anh là gì?,mỗi khi bạn cảm giác đói bụng thì bạn phải vào bếp chuẩn bị bửa ăn, việc chế biến bửa ăn cũng đòi hỏi khá công phu, nhất là món canh, không phải ai nấu cũng ngon vì thế bạn phải chế biến làm sao cho món canh ngon nhất, vậy việc rau cải vô cùng có ích cho con người, thiếu chúng như thiếu gia vị và làm bạn ăn không ngon, cùng chúng tôi dịch các từ rau cải sang tiếng anh xem thế nào nhé.

Từ vựng về các loại rau trong tiếng Anh

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. cho thuê cổ trang rẻ
  2. cho thuê cổ trang rẻ
  3. cho thuê cổ trang
  4. cần thuê cổ trang rẻ
  5. cho thuê cổ trang rẻ

Amaranth / ‘æmərænθ/: rau dền

Asparagus / ə’spærəgəs/: măng tây

Bean sprouts / bi:n spraʊt/: giá đỗ

Broccoli /ˈbrɒkəlɪ/: bông cải xanh

Cauliflower /ˈkɒlɪflaʊə(r)/: rau súp lơ

Cabbage /ˈkæbɪdʒ/: rau bắp cải

Celery /ˈselərɪ/: cần tây

Cilantro /sɪˈlæntrəʊ/: rau ngò gai

Chinese cabbage /t∫aɪ’ni:z ‘kæbɪdʒ /: rau cải thảo

Fish Mint /ˈfɪʃmɪnt/: rau diếp cá

nguồn:https://hellosuckhoe.org/

danh mục: https://hellosuckhoe.org/blog-lam-dep/

Bình luận