Ban quản lý dự án tiếng Anh là gì?

912

Bạn là người trong ngành xây dựng hoặc những ngành khác có liên quan mật thiết đến các dự án. Và bạn đang thắc mắc rằng ban quản lý dự án tiếng Anh là gì?. Hôm nay để có thể làm rõ câu trả lời thì bạn có thể tham khảo trong bài viết này để có thể được giải đáp thắc mắc về câu hỏi ban quản lý dự án tiếng Anh là gì nhé!

Ban quản lý dự án là gì?

Trước khi giải đáp thắc mắc về câu hỏi ban quản lý dự án tiếng Anh là gì thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về định nghĩa của nó trước nhé!

Quản lý dự án là phương thức thực hiện một dự án, trong đó việc áp dụng các kỹ thuật quản lý trong vòng đời của dự án giúp đạt được các mục tiêu cụ thể. Vậy ban quản lí dự án chính là những người hoặc một nhóm nào đó đứng ra quản lý và lập kế hoạch cho dự án đó nhằm thúc đẩy và sắp xếp quản lý dự án đó theo một khuôn khổ nhất định để tiến tới mục đích rõ ràng và có chất lượng tốt.

Để quản lý thành công một dự án, bạn phải chia nó thành nhiều giai đoạn và thực hiện các giai đoạn này đúng lúc.Đó là, đặt ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho mỗi giai đoạn, đây được gọi là lập kế hoạch dự án.

Đối với mỗi giai đoạn của dự án, nguồn nhân lực được chỉ định, nghĩa là những người có các kỹ năng cần thiết để đáp ứng các mục tiêu của giai đoạn dự án. Chúng ta cũng phải xác định và sau đó giám sát chi phí vật chất và con người. 

Khi bạn phải quản lý một dự án, bạn phải tự đặt ra câu hỏi về phương pháp cấu trúc dự án, bản chất của việc phân chia dự án thành các tiểu dự án lồng nhau, kế hoạch của các nhiệm vụ.

Không quên dự đoán các yêu cầu về nguồn lực, bản chất và sự kiểm soát của các nguồn lực này và cuối cùng là giám sát chi phí và thời hạn.

Trước khi lãnh đạo quản lý một dự án, điều khôn ngoan là đặt ra những câu hỏi thực tế: mục tiêu thực sự của dự án là gì.

Bởi vì nếu bạn mang lại ý nghĩa cho các dự án mà bạn tham gia, bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn vì sự thành công của dự án này. Mọi dự án đều chứa đựng những rủi ro mà khôn ngoan là nên lường trước và đánh giá.

Các yếu tố quan trọng cho sự thành công của một dự án

– Một người quản lý dự án có năng lực, người thành thạo phần mềm quản lý dự án tốt

– Nguồn nhân lực có kỹ năng phù hợp với bản chất của nhiệm vụ dự án

– Việc chỉ định đúng nguồn lực cho các nhiệm vụ tương ứng với kỹ năng 

– Có đủ ngân sách

– Động lực tốt và kiên trì của toàn bộ nhóm dự án

Ban quản lý dự án tiếng Anh là gì?

Ban quản lý dự án tiếng Anh là: Project management board

ban quản lý dự án tiếng anh là gì

Các từ vựng liên quan

Activity schedule : Biểu khối lượng công việc

Breakdown of specific work: Bảng phân khả công việc

Bid : Hồ sơ dự thầu, đơn dự thầu

Qualification of the bidder: Năng lực của nhà thầu

Quality control : Kiểm soát chất lượng

Risk Management: Quản lý rủi ro 

Bidding documents : Hồ sơ mời thầu

Payment certificate : Chứng nhận thanh toán

Personnel : Nhân sự

Budgeting procedures: Thủ tục cấp ngân sách

Content : Mục lục, nội dung

Time control : kiểm soát tiến độ

Tests : Kiểm tra, thử nghiệm

Thumbnail sketches: Bảng tóm tắt tình hình

Contract: Hợp đồng

Construction project management : Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Portfolio Management: Quản lý danh mục đầu tư

Predecessor Activity: Hoạt động tiền nhiệm

Cost of bidding : chi phí dự thầu

Control Chart: Biểu đồ kiểm soát

Contract price : Giá Hợp đồng

Formulation project construction: Lập dự án xây dựng

Pre-feasibility study report: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 

The feasibility study report: Báo cáo nghiên cứu khả thi

Identification of responsibilities: Phân công trách nhiệm  

Initial funding process: Quy trình cấp vốn ban đầu

Indemnities : Bồi thường

Cost of repairs : Chi phí sửa chữa

Construction project owner: Chủ đầu tư

Delegation : Đại diện

Disputes: tranh chấp

Drawings : Các bản vẽ

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. Mua máy chạy bộ cho chó chọn loại nào?
  2. Hụt hẫng tiếng anh
  3. Vòng xoay tiếng Anh là gì?
  4. Ăn sầu riêng uống nước dừa
  5. Uống milo có béo không

Equipment : Thiết bị

Final finalization: Quyết toán

Final report: Báo cáo cuối kỳ

Nguồn: https://hellosuckhoe.org/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail