Nhảy dây tiếng Anh nghĩa là gì?

18

Nhảy dây tiếng Anh nghĩa là gì?,hồi nhỏ nhất là các bạn thời 8x hay 9x đời đầu thì thường có 1 trò chơi dân gian mà ai cũng từng trải qua và cũng từng chơi, có rất nhiều kỷ niệm từ trò chơi này, đọng lại cho mỗi người thế hệ trước 1 kỷ niệm thật vui đó là trò chơi nhảy dây, các bạn trẻ ngày nay thì ít biết đến trò chơi này hơn vì giờ quá nhiều cái để chơi nên việc không chú ý đến trò chơi này cũng là điều đương nhiên và không có gì là khó hiểu.

Nhảy dây tiếng Anh nghĩa là gì?

Nhảy dây tiếng Anh là Skipping Rope.

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. cho thuê cổ trang rẻ
  2. cho thuê cổ trang rẻ
  3. cho thuê cổ trang
  4. cần thuê cổ trang rẻ
  5. cho thuê cổ trang rẻ

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến nhảy dây

Rope /roʊp/ dây

Swinging /ˈswɪŋ.ɪŋ/ đung đưa

Spinning /ˈspɪn.ɪŋ/ quay dây

Stretch /stretʃ/ duỗi ( tay, chân )

Jump /dʒʌmp/ nhảy

Hop /hɑːp/ nhảy nhún một chân

Leap /liːp/  nhảy cao lên về phía trước

nguồn:https://hellosuckhoe.org/

danh mục: https://hellosuckhoe.org/blog-lam-dep/

Bình luận