Thiên chúa giáo tiếng anh là gì?

143

Thiên chúa giáo tiếng anh, thật sự có rất nhiều từ vựng và mỗi khi nhắc đến thiên chúa giáo mỗi ai thường đi nhà thờ luôn sẽ hào hứng và cố gắng học thuộc nhiều từ vựng tiếng anh xoay quanh chủ để thiên chúa giáo, vì là con đạo nên việc rành các vấn đề liên quan thiên chúa, giờ chỉ việc cố gắng tập trung trao dồi và học càng nhiều từ vựng thiên chúa càng tốt, cùng chúng tôi dịch sang tiếng anh các từ thiên chúa giáo nhé.

Người thiên chúa giáo tiếng Anh là gì?

Người thiên chúa giáo tiếng Anh là Christian

Đạo thiên chúa giáo tiếng Anh là gì?

Đạo thiên chúa giáo tiếng Anh là Christianity

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. cho thuê cổ trang rẻ
  2. cho thuê cổ trang rẻ
  3. cho thuê cổ trang
  4. cần thuê cổ trang rẻ
  5. cho thuê cổ trang rẻ

Người công giáo tiếng Anh là gì?

Người công giáo tiếng Anh là Catholic

Đạo công giáo tiếng Anh là gì?

Đạo công giáo tiếng Anh là Catholicism

Người tin lành tiếng Anh là gì?

Người tin lành tiếng Anh là Protestant

Đạo tin lành tiếng Anh là gì?

Đạo tin lành tiếng Anh là Protestantism

nguồn:https://hellosuckhoe.org/

danh mục: https://hellosuckhoe.org/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailerror: Content is protected !!